De gemeente Utrecht is voornemens om uiterlijk 1 januari 2019 een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot de levering van en dienstverlening rondom energie.

Het huidige jaarlijkse energieverbruik van de gemeente Utrecht is ca. 5.200.000 m3 gas en ca. 56.000.000 kWh elektriciteit.

De gemeente Utrecht wil in 2030 Klimaatneutraal zijn. Met de aanbesteding duurzame energie wil de gemeente de markt uitdagen haar ambitie te realiseren. De gemeente zoekt een oplossing die verder gaat dan de standaardoplossingen, een oplossing die gebaseerd is op een denkwijze die buiten de gebaande paden treedt.

De gemeente heeft de volgende ideaalbeelden:

– Energie in Utrecht is van de Utrechters en wordt door de Utrechters geregisseerd. De marktpartij helpt ons de Utrechtse energie te regisseren.
– Energie is overal voorhanden en gratis beschikbaar. Het gaat er om deze energie op de juiste manier te ‘vangen’ en te benutten. De kosten betreffen de middelen om deze flexibiliteit in energielevering en opwek te realiseren en niet de energie zelf.

De gemeente zoekt samenwerking met een partij die koploper wil zijn op het gebied van duurzaamheid en tegelijkertijd een ideale partner is voor de gemeente bij het realiseren van de ideaalbeelden op het gebied van energieopwekking en besparing van en voor Utrecht. We denken hierbij een aan samenwerking op de lange termijn.

Voorafgaand aan de aanbesteding organiseert de gemeente een marktconsultatie. De gemeente vraagt deelnemers aan de marktconsultatie om mee te denken over onder meer de volgende aspecten:

– Oplossingen om het energieverbruik in de stad te reduceren.
– Oplossingen voor versnellingen van de transitie naar een klimaatneutrale stad, zowel voor de gemeente zelf als voor haar inwoners, instellingen en bedrijven.
– Slimme oplossingen zoals ‘light on demand’, verlichting uit zonlicht, opslag van licht, de ombouw van gebouwen tot kleine energiecentrales, een Utrechts open warmte-en koudenet, etc.
– Elimineren van het gebruik van fossiele warmtebronnen en vervanging daarvan door CO2-vrije bronnen.
– Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, inclusief de te renoveren woningen die aardgasvrij worden.
– Volledige elektrificatie van het vervoer (personen, bus en goederen) in de stad in combinatie met slim regelen en opslaan op een open platform.
– Het benutten van biomassa die voldoet aan de duurzaamheidscriteria voor hernieuwbare energie.
– Eventuele belemmeringen op het gebied van regelgeving.
– Eventuele financiële belemmeringen.

De gemeente hecht er belang aan dat de voordelen van samenwerking aan de stad Utrecht ten goede komen en daagt de markt uit samenwerking te zoeken met lokale partijen om mee te denken over aspecten als:

– Het zoveel mogelijk in de gemeente Utrecht realiseren van kosten en de baten (zoals bijvoorbeeld werkgelegenheid).Het realiseren van oplossingen met – Utrechtse inbreng (glokalisering: lokaal oplossen van globale problemen).
– Het toepassen van de principes van de circulaire economie binnen de gemeente Utrecht.
– Innovatie: de gemeente Utrecht wil een proeftuin voor zijn innovatieve oplossingen.

De gemeente is benieuwd naar de visie van aan de marktconsultatie deelnemende partijen over:

– De aspecten waarop inschrijvers op de aanbesteding beoordeeld zouden moeten worden.De contractduur die volgens hen passend is.
– De contractvorm die volgens hen het meest recht doet aan de realisatie van de ambities van de gemeente.
– De daarbij passende aanbestedingsprocedure.

De gemeente nodigt partijen die willen deelnemen uit om zich daarvoor aan te melden. Op basis van het aantal aanmeldingen en de diversiteit van partijen die zich hebben aangemeld, wordt bepaald welke partijen worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met de gemeente.

Gesprekken in het kader van de marktconsultatie zullen plaatsvinden op de volgende dagdelen:

– Maandagochtend 28 augustus 2017 van 9.00-13.00 uur.
– Dinsdagochtend 29 augustus 2017 van 9.00-13.00 uur.
– Woensdagochtend 30 augustus 2017 van 9.00-13.00 uur.

Geïnteresseerden die willen deelnemen aan de marktconsultatie kunnen zich uiterlijk 22-08-2017 aanmelden via de berichtenmodule bij deze aanbesteding in TenderNed. Partijen die zich hebben aangemeld ontvangen uiterlijk 24-08-2017 bericht of zij daadwerkelijk worden uitgenodigd voor een gesprek.

 


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin