In de nacht van 23 op 24 maart aanstaande wordt een (realistische) calamiteitenoefening gehouden in de A2 Leidsche Rijntunnel.
Conform de wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels dient ieder jaar een (simulatie) oefening en om de vier jaar een realistische oefening in een tunnel gehouden te worden. De laatste realistische oefening in de Leidsche rijntunnel is gehouden in 2015.

De oefening wordt gehouden in de twee oostelijke tunnelbuizen van de A2 Leidsche Rijntunnel. Ten behoeve van de oefening wordt de gehele rijrichting vanuit ‘s-Hertogenbosch naar Amsterdam in de nachtelijke uren afgesloten. Van 21:00 uur tot 05:00 uur is de hoofdrijbaan dicht. Van 22:00 uur tot 05:00 uur is de parallelrijbaan dicht. Verkeer komende vanuit Amsterdam richting het zuiden kan gewoon gebruik maken van de tunnelbuizen naar het zuiden. Weggebruikers die richting Amsterdam gaan dienen rekening te houden met extra reistijd. Zo wordt het verkeer vanuit ‘s-Hertogenbosch naar Amsterdam wordt tussen 21:00 uur en 05:00 uur omgeleid via A12 en vervolgens de A27 en de A1. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en borden langs en boven de weg in de gaten te houden. Voor de goede orde vermeld ik hierbij dat ook de Stadsbaantunnel in dezelfde nacht is afgesloten voor al het verkeer.

Deze oefening heeft een realistisch karakter, waarbij een voertuig in de tunnel (fictief) in brand staat. We vinden het belangrijk dat de hulpdiensten ook echt kunnen oefenen met een voertuigbrand in de tunnel. De rookontwikkeling in een tunnelbrand kan ongelooflijk snel gaan, waardoor binnen een mum van tijd de tunnel gevuld is met rook. Het zicht kan hierdoor belemmerd worden. Zeker als er zich nog mensen voorbij de brand begeven. Voor het verkeer komende vanuit het noorden zullen waarschuwingen zichtbaar zijn op de informatieborden boven de snelweg.

Tijdens de oefening wordt gebruik gemaakt van (nep)rook. De rook wordt door de ventilatoren (met de rijrichting mee) aan de noordzijde de tunnelmond uitgeblazen. De kans bestaat dat er ook rook in de richting van omliggende wijken en bedrijventerreinen waait, afhankelijk van de windrichting natuurlijk. Het strekt tot de aanbeveling uit voorzorg uw achterban op de hoogte te stellen van deze mogelijke rookoverlast, de omleidingen en extra reistijd in de nacht van 23/24 maart, zodat de bewoners en ondernemingen hiervan op de hoogte zijn.
Een indruk van hoe de rookontwikkeling er buiten de tunnel uit ziet, is goed te zien in het filmpje op de website van fireware van de oefening in de A2 tunnel te Maastricht.

Rijkwaterstaat maakt een persbericht dat een week voorafgaand aan de oefening zal worden gepubliceerd.


FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin