De kleine Ondernemers die verenigd zijn onder TOV-Utrecht, willen niet als mosterd na de maaltijd komen bij het behartigen van uw belangen op velerlei terrein en vooral niet bij die zaken, waarin de gemeenteraad ofwel het college van B&W van de gemeente Utrecht de
eindverantwoordelijkheid draagt.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en de politieke partijen starten nu al met het schrijven van hun verkiezingsprogramma oftewel beleidsvisie voor de periode 2018 – 2022. Hoogste tijd dus om de wensen van ons Ondernemers kenbaar te maken en aan te
geven op welke onderdelen het nu bestaande beleid bijgesteld moet worden. Met natuurlijk de uitdrukkelijke wens met onze verlangens rekening te houden.

U kunt die avond met de politieke partijen in discussie gaan of misschien zelfs de confrontatie aangaan over voor Ondernemers uiterst belangrijke zaken als:

ONDERNEMERS SFEER – OPENBAAR VERVOER – VEILIGHEID – WERK & INKOMEN

Naast de Politieke Partijen zijn deze avond ook vertegenwoordigers vanuit Ondernemersverenigingen en andere Bewoners van de stad Utrecht aanwezig.

Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Maar nog beter is het een bij u bekend nijpend probleem vooraf kenbaar te maken bij het bestuur van TOV- Utrecht. Wij kunnen ons er dan samen met u goed op voorbereiden, zodat het verhaal scherp en duidelijk op
tafel komt.

Als u echt inbreng wilt hebben bij het vaststellen van zaken die voor u in de toekomst van belang zijn, kom dan op deze avond naar Rijnvliet 3, 3545 EA te Utrecht. Vrij parkeren bij Sportpark en de koffie staat klaar.

De volgende Politieke Partijen zijn aanwezig met Lijsttrekkers/ Fractieleider: CDA, D66, DENK, Groen Links, Piraten Partij, PvdA, SP, Stadsbelang Utrecht, VVD.

Locatie: SV Nieuw Utrecht, Rijnvliet 3, 3545EA Utrecht
Inloop: 16:00 uur
Start: 16:30
Afsluiting: 19:30
Mail:
Tel: 0614436621

Met vriendelijke groet,
Omer Soner (namens TOV-UTRECHT)


FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin