Interesse om lokale werk- en opdrachtzoekenden te ontmoeten?

Voor de zomervakantie heeft het In Between Café het bestuur van de OVLR gevraagd om haar samenwerking.

Met dit bericht willen we u informeren over het plan dat het In Between Café heeft om in het begin van 2018 een OVLR-café te organiseren waarin werk- en opdrachtzoekenden worden uitgenodigd om in contact te treden met de leden van de OVLR. Het bestuur van de OVLR heeft aangegeven haar medewerking hieraan te willen verlenen indien de interesse van de leden hiervoor voldoende is.

Graag peilt het In Between Café uw mening en geeft u meer informatie.

Het In Between Café Leidsche Rijn organiseert maandelijkse bijeenkomsten voor werk- en opdrachtzoekenden waarin zij werken aan hun eigen ontwikkeling. Denk hierbij onder andere aan het ontdekken van eigen talenten, het verbeteren van persoonlijke uitstraling en sollicitatievaardigheden. De deelnemers van dit In Between Café komen uit de omgeving van Leidsche Rijn, zijn gemiddeld ouder dan 40 en MBO+-opgeleid en komen uit diverse vakgebieden. Door het werken aan de eigen ontwikkeling nemen de kansen op de arbeidsmarkt voor de deelnemers van het In Between Café toe.

Wij zien veel werk- en opdrachtzoekenden en lokale vacatures zonder dat die op de juiste manier gematcht worden. Dit heeft veelal met wederzijdse onbekendheid te maken.

Het idee is om tijdens een OVLR-café de werkgevers (u dus) en de betreffende werkzoekenden in contact te brengen in een ongedwongen (georganiseerde) sfeer, waardoor u de betreffende kandidaten snel goed kan leren kennen. Uiteraard kunnen gesprekken van tevoren aangevraagd worden, door middel van het insturen van Cv’s door de werkzoekenden.

Het In Between Café heeft ter inventarisatie een aantal vragen aan u, als ondernemer, over dit initiatief.

Vragen:

-Wie bent u?
-Heeft u interesse?
-Zo ja, wat zoekt u?
-Zo nee, wat is daarvan de reden?
-Kunnen wij contact met u opnemen? Ja, graag telefoonnummer achterlaten.
-Heeft u nog vragen of opmerkingen, laat het weten.

U wordt verzocht om de antwoorden te sturen naar het secretariaat van de OVLR () waar ze uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.


FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin