Disclaimer

Op deze site is informatie te vinden van en over de OndernemersVereniging Leidsche Rijn.De samenstellers betrachten de uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. De OVLR kan evenwel geen garantie afgeven betreffende ondermeer de beschikbaarheid, compleetheid, juistheid, actualiteit, of de betrouwbaarheid van de inhoud van de site. In geen enkel geval zal de OVLR aansprakelijk zijn voor schade tengevolge van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.Kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiden en/of doorgeleiden van informatie uit deze website is uitsluitend toegestaan met toestemming vooraf van OVLR en voorzien van bronvermelding.
 • Victor Everhardt wordt wethouder in Amsterdam

  Vandaag heeft Victor Everhardt zijn vertrek als wethouder in Utrecht aangek......Als wethouder Volksgezondheid zette hij zich in voor gezond stedelijk leven......Onder het wethouderschap van Victor Everhardt transformeerde het stationsge......Van 2014 tot 2018 was hij tevens wethouder Werk en Inkomen en streed hij (e......Sinds 2014 was Victor Everhardt ook eerste loco-burgemeester. Tijdens de zi......De fractie, wethouders en afdeling van D66 Utrecht zijn trots op alles wat ...De procedure en het profiel voor de opvolging van Victor zal binnenkort wor...

 • Bijen gezond houden – een inspirerend verhaal

  Turf lijkt een vreemd wapen, in de tijd dat heel veel strijd tegen insecten...Op uitnodiging van BD imkers regio Midden Nederland vertelt Jan Saal over z...De lezing is op 13 november, van 19.15 - 22.00 uur. Landgoed Kraaybeekerhof...Kosten: € 10,- p.p. (met koffie en thee)...

 • Schaken in Leidsche Rijn op maandagavond voor jongeren (14+) en volwassenen!

  Vanaf maandag 28 oktober a.s. organiseert Jeugdschaakclub Magnus Leidsche R......We schaken dit schaakjaar 2 blokken van elk 10 aaneensluitende weken. Naast......De avond is van 19.30 tot uiterlijk 22.30 uur in het Leidsche Rijn College,......Wil je een keer komen kijken? De eerste drie keer kosten € 25, dat is inclu......Jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn is de grootste jeugdschaakclub van Ned......Aanmelden...Stuur een mailtje naar .......

 • Spelen en snuffelen op de Harmelense Bazar

  Op vrijdag 18 oktober is het shoppen, sjoelen, snoepen, spelen, snuffelen, ......Om 12.00 uur gaan de deuren open en start de verkoop van tweedehands goeder...Tevens wordt er kinderkleding en -schoenen en binnen- en buitenspeelgoed ve......Om 20.00 uur start het ouderwets gezellige Rad van Avontuur, waar mooie pr...’s Avonds wordt ook de schiettent voor jong en oud geopend en...wie is de b...

 • Gezellig samen eten De Schalm de Meern

  Schuif aan bij ons Herfstmenu in de Schalm de Meern !......Buurtbewoners uit Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn kunnen aanschuiven bij...Bent u in het bezit van een U- pas dan kunt u ook bij De Schalm terecht. ...